O nas

  • Zdjęcie 1: Połączenia rurociągów - łączymy także proces
  • Zdjęcie 2: Przekrój przez piec obrotowy - know how uszyte na miarę
  • Zdjęcie 3: Rzut ekranu na SCADA - sami piszemy program, od A do Z
  • Zdjęcie 4: rysunek wsrsztatowy - projektowanie oraz wykonanie w naszyn biurze. Rysunki w skali3D.
  • Zdjęcie 5: Wykonanie w warsztacie

 

 

IGNISS ENERGY: Projektant oraz producent spalarni odpadów 

Inżynierowie biorący udział w realizacji projektu:

Technologia oraz oprogramowanie
Dział ten stanowią kierownicy spalarni odpadów medycznych i niebezpiecznych (wyposażonych w piec obrotowy). Ponieważ spalarnie są daleko od siebie, także w różnych krajach, ważnym jest aby mieć szybki dostęp do parametrów pracy instalacji i efektywnie poprawiać powstałe błędy, już na etapie posprzedażnym. Kontrole nad instalacjami mamy dzięki własnym aplikacjom internetowym. Główne zadania opisywanego działu to: projektowanie instalacji elektrycznych, PLC, oprogramowanie dla spalarni oraz dokonywanie ewentualnych adaptacji koniecznych w późniejszym okresie.

Specjaliści od odzysku energii
Odzysk energii jest bardzo ważnym elementem przetwarzania odpadów, dlatego w naszej firmie posiadamy specjalistów z doświadczeniem producenta, który może zaoferować rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta.

Technologia, projektowanie części mechanicznych, rozruch oraz operator
W tym dziale pracują inżynierowie mechanicy i technolodzy, aktywni na polu odpadów od 1989 oraz od zawsze pracujący w firmach zajmujących się utylizacją odpadów oraz zajmujących się projektowaniem spalarni. Doświadczenie jakie posiadają pozwala na projektowanie unikalnych obiektów związanych z przetwarzaniem odpadów jak gazyfikacja odpadów niebezpiecznych oraz odzysk rtęci. Zajmują się także technologiami bardziej rozpowszechnionymi jak np. piece obrotowe czy piece ze złożem fluidalnym. Obecnie, dział ten zajmuj się projektowaniem części technologicznej i mechanicznej oraz uczestniczy w rozruchach i na początku pracy instalacji.

Sprzedaż oraz Kierowanie projektem 
Nasi pracownicy znają wagę technologii spalania w piecu obrotowym odpadów niebezpiecznych oraz mają indywidualne podejście do wymogów Klienta na polu odzysku energii. Jako kierownicy projektu wiemy jakich modyfikacji należy dokonać aby zoptymalizować odzysk energii oraz technologię przetwarzania odpadów. Połączenie sprzedaży z funkcją kierownika projektu ułatwia znajdowanie rozwiązań dopasowanych do konkretnych wymogów.

Nasza firma skupia się na:

 

Nasz cel Odpady płynne Odpady medyczne Odpady niebezpieczne Odpady homogeniczne Odpady komunalne Osady ściekowe Biomasa
Spalarnie statyczne IGNISS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Spalarnie rusztowe Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek
Spalarnie obrotowe IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY IGNISS ENERGY
Spalarnie ze złożem fluidalnym Nie nasz rynek n.d. n.d. Nie nasz rynek n.d. Nie nasz rynek Nie nasz rynek
Spalarnie plazmowe Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek Nie nasz rynek