Przykładowy plan zagospodarowania

 • Zdjęcie 1: Przykład zagospodarowania wraz z bunkrem na odpady orazpyłami
 • Zdjęcie 2: Przykład dopasowania instalacji do istniejącego budynku

Plan zagospodarowania terenu spalarni

Części składowe wchodzące w skład Planu Zagospodarowania terenu spalarni:

 1. Brama oraz płot (także ze względów przeciwpożarowych)
 2. Waga dla ciężarówek
 3. Budynek administracyjny i laboratorium
 4. Budynek magazynowy lub bunkier na odpady
 5. Budynek spalarnia (budynek magazynowy jednym bokiem połączony jest do układu załadowczego spalarni)
 6. Droga dla ciężarówek z odpadami, wózków widłowych, itp. do obsługi spalarni
 7. Droga przeciwpożarowa oraz dla straży pożarnej
 8. Parking
 9. Transfo
 10. Magazyn surowców
 11. Miejsce składowania pyłu, popiołu oraz innych pozostałości po spalaniu
 12. Zbiornik na odpady płynne
 13. Dodatkowo: zakład przygotowywania odpadów, jak rozdrabnianie itp.
 14. Odzysk energii, turbina do produkcji energii elektrycznej, wymiennik ciepła np. do ogrzewania miasta ...

Rozmiary budynków oraz parkingu zależą od ilości przerabianych odpadów oraz zorganizowania spalarni. Poniżej przedstawiliśmy przykład zagospodarowania terenu.

Przykład wielkości poszczególnych pomieszczeń magazynowych

Wymiary budynku magazynowego ok. 16 x 30 oraz 10 m wysokości ( tylko 6 m można wykorzystać) czyli w sumie 2800 m3 (16 x 30 x 6).

Rzeczywista wydajność spalarni to ok. 8200 ton na rok.

Magazyn powinien pomieścić odpady z 3 - 4 tygodni rzeczywistej przepustowości, co w przypadku opisywanej spalarni wynosi 667 ton. Zakładając niską gęstość składowania (około 300 kg/m3), oznacza to około 2223 m3 odpadów przeznaczonych do zmagazynowania. Dodatkowo należy uwzględnić wymogi dotyczące oddzielenia odpadów niebezpiecznych od innych odpadów w celu uniknięcia wzajemnych reakcji. Powoduje to spadek wydajności powierzchni magazynowej oraz oznacza potrzebę wybudowania magazynu o pojemności 3 razy większej od objętości rzeczywistej odpadów. Wysokości budynku nie wykorzystuje się ze względu na zalecenia składowania odpadów do poziomu 6 m.

Incinerator site lay out example

Zdjęcie : Przykłąd magazynu na odpady znajdującego się obok spalarni 

Z obliczeń wynikło, że budynek jest za mały dla właściwej gospodarki odpadami oraz komfortowym operowaniem wózkiem widłowym. W drugim podejściu ustalamy następującą wielkość budynku: 22 m x 50 m i zaczynamy obliczenia od początku.

Przykładowy budynek spalarni

Rozmiary budynku zależą od kształtu instalacji. Dodatkowe miejsce musi zostać przewidziane na gospodarowanie odpadami oraz obsługę spalarni. Rozmiary budynku muszą zostać uzgodnione z dostawca technologii. Można go powiększyć o dodatkową przestrzeń na transformator, miejsce na składowanie popiołu, pomieszczenie na turbinę, pomieszczenie na panele elektryczne oraz kontrolne. Jest to tylko przykład, ponieważ najwygodniejszy budynek to, ten który został zaprojektowany pod potrzeby operatora.

Incinerator site lay out example

Zdjęcie : Przykład budynku spalarni