Wartość kaloryczna odpadów

Wartość kaloryczna odpadów (CV)

Wartość kaloryczna mieszaniny odpadów zależy od składu jej poszczególnych składników. Jeżeli znajduje się  tamdużo PVC, które charakteryzuje się wysoką wartościa kaloryczną, mieszanina odpadów także ma większe CV niż gdy np. więcej jest papieru. Poniżej przedstawione są wartości kaloryczne wybranych grup.

 

 Typ CV (MJ / kg)  CV (kCal / kg)
 Odpady medyczna

19 - 24

4540 - 5735

 Odpady przemysłowe & niebezpieczne

22 - 40

5257 - 9558

 Odpady komunalne

7 - 16

1673 - 3823

 Odpady komunalne (afther recycling)

10 - 14

2389 - 3345

 PVC

41

9797

 Suche drewno

14,4

3441

 Papier

13,5

3226

 Benzyna

45 - 47

10573 - 11231

 Węgiel

15 - 27

3584 - 6452

 Braun carbon

7 - 12

1673 - 2867

 Diesel

46

10992

 Etanol

30

7168

Odpady spalają się w instalacji do termicznej ich utylizacji, bez konieczności dodawania paliwa zewnętrznego, gdy ich wartość kaloryczna jest powyżej 14,4 MJ/kg, jest to wartość charakteryzująca np. suche drewno. Aby oszacować wartość kaloryczną odpadów należy poznać charakterystyką poszczególnych składników mieszaniny lub wykonać badania na uśrednionej próbie. 

Jeżeli przy mieszaniu odpadów nie zachodzi żadna reakcja chemiczna pomiędzy składnikmi, wartość kaloryczna mieszaniny jest rowna średniej wartości wagowej wartości kalorycznej poszczagólnych odpadów.

Jeżeli znana jest ilość odpadów oraz ich wartość kaloryczna możliwe jest ustalenie wielkości spalarni oraz układu oczyszczania gazów odlotowych. 

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...