Projektowanie oraz wykonanie spalarni odpadów

 • Zdjęcie 1: CFD Quench
 • Zdjęcie 2: Analiza stresu ramy 
 • Zdjęcie 3: Przykład układu do oczyszczania gazów spalinowych
 • Zdjęcie 4: Podwójny dozownik
 • Zdjęcie 5: Podwójny dozownik
 • Zdjęcie 6: Przykład oczyszczania gazów spalinowych na sucho i mokro
 • Zdjęcie 7 : Dozownik pojedynczy

Projektowanie, opracowywanie techniczne oraz produkcja spalarni odpadów

Na proces produkcyjny spalarni odpadów składa się kilka etapów:

 1. Projektowanie wstępne oraz sprzedaż
 2. Projektowanie szczegółowe oraz opracowanie techniczne
 3. Produkcja oraz zakup urządzeń
 4. Montaż na miejscu
 5. Testowanie oraz rozruch
 6. Okres gwarancyjny, operacyjny, serwis posprzedażny oraz drobne korekty ulepszające projekt

Każdy etap jest bardzo ważny dla uzyskania optymalnego rezultatu końcowego.

1. Projektowanie wstępne oraz sprzedaż

Mając główne parametry takie jak: wielkość strumienia odpadów, typ odpadów, skład chemiczny, zawartość chloru, itp. możemy zdefiniować typ komory spalania oraz rodzaj oczyszczania spalin. Dalej możemy oszacować koszty inwestycji oraz koszty obsługi spalarni.

Pozostaje nam jeszcze odzysk energii. Ważne jest dokładne przeanalizowanie wszystkich możliwych rozwiązań dotyczących odzysku energii w kontekście całego terenu oraz inwestycji.

Rezultaty otrzymane na tym etapie :

 

Na tym etapie możliwe jest wykonanie pierwszego rysunku budynku spalarni. Na podstawie tego można otrzymać zezwolenie na dalszą pracę.

2. Projektowanie szczegółowe oraz opracowanie techniczne

Po ustaleniu wydajności spalarni oraz typu odzysku energii rozpoczyna się etap projektowania szczegółowego. My obliczamy dokładne rozmiary urządzeń, pieca, układu załadowczego, kotła itp. oraz opracowujemy konstrukcyjno-mechaniczne rysunki potrzebne do produkcji.

Tworzymy listę oprzyrządowania, rysunki elektryczne panelu sterowania oraz montażowe. Po tym etapie przygotowujemy oprogramowanie PLC do kontroli spalarni. Podstawa oprogramowania tworzona jest w tym momencie natomiast SCADA zostanie stworzona oraz sprawdzona w fazie rozruchu.

3. Produkcja oraz zakup urządzeń

 Rysunki mechaniczne dostarczamy do warsztatu w celu produkcji urządzeń. Fazę produkcyjną rozpoczynamy produkcją pieca obrotowego oraz komór dopalania, ponieważ te elementy muszą być później zaizolowane od wewnątrz.

Kolejność dostarczania rysunków do warsztatu zależy także od uzgodnień z wykonawcami robót budowlanych. Jeżeli na miejscu posadowienia instalacji jest dostęp tylko od jednej strony np. komina musimy najpierw dostarczyć komin, scrubber oraz filtr workowy. Montaż urządzeń rozpoczynamy od dostępnej strony.

 Szafy elektryczne także najpierw są wykonywane w warsztacie oraz testowane przed dostarczeniem ich na miejsce posadowienia.

4. Montaż na miejscu

Dostarczanie urządzeń, rozładunek ciężarówek wykonywane jest jednocześnie z montażem poszczególnych części instalacji. Wyposażenie (oraz płatności) są zgodne z harmonogramem oraz postępem stawiania budynku. Kilka przykładów:

 • Brak dachu ułatwia montaż ciężkich elementów przy użyciu dźwigu.
 • Dach jest konieczny w momencie dostarczania paneli elektrycznych.
 • Dach wykonywany jest tam gdzie montaż urządzeń został zakończony z powodów bezpieczeństwa

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że zazwyczaj w tym momencie (ponieważ namacalnie widać jak spalarnia będzie wyglądała) pojawiają się nowe pomysły. Wszelkie zmiany potrzebują czasu (oraz czasami pieniędzy), ale zawsze należy być przygotowanym na taką możliwość.

Zdjęcie : Przykład rysunku montażowego popielnika w spalarni 

5. Testowanie oraz rozruch

Kiedy zakończy się etap montażu, przed pierwszym rozpaleniem, sprawdzamy czy wszystkie sygnały docierają do PLC oraz czy wizualizacja systemu pracuje właściwie. Często ten etap nazywa się rozruchem na zimno.

 Jeżeli wszystkie czujniki pracują właściwie, można rozpocząć rozruch palników oraz utwardzanie wymurówki. Utwardzanie wymurówki zachodzi wolno, aby woda znajdująca się wewnątrz mogła swobodnie odparować (dotyczy to tylko świeżo położonej wymurówki). Kiedy cała woda zostanie usunięta, prędkości rozgrzewania instalacji można przyspieszyć. Jeżeli proces ten nie zostanie właściwie przeprowadzony, wymurówka ulegnie uszkodzeniu ponieważ pod wpływem temperatury woda przekształci się w parę, która znajdzie sobie ujście niszcząc wymurówkę.

Jeżeli wymurówka zostanie rozgrzana do pożądanego poziomu, można zacząć ładować odpady oraz testować kolejne elementy. Kolejność ta jest bardzo ważna ze względu na konieczność ustalania właściwej reakcji instalacji od strony technologicznej oraz odzysku energii. Właściwa kalibracja urządzeń zależy od typu spalanych odpadów oraz pożądanych parametrów odzysku energii. Optymalne parametry sprawią niezawodna pracę.

Podczas tego etapu pracownicy przechodzą szkolenie oraz uczą się reagować na różne sytuacje asystując oraz próbując.

6. Okres gwarancyjny, operacyjny, serwis posprzedażny oraz drobne korekty ulepszające projekt

Po rozruchu oraz po kilku miesiącach operacyjnych wiele kwestii będzie jasne. Czy wymurówka jest nadal mocna we wszystkich miejscach, kocioł łatwy do operacji lub czy nie ma w nim miejsc korozyjnych związanych ze szczególnymi odpadami itp.

Reakcja spalarni po 8000 (lub więcej) godzinach roboczych jest niezbędna do wprowadzenia ewentualnych ulepszeń związanych ze specyfiką Klienta.