Piec fluidalny

  • Zdjęcie 1: Palenisko pieca fluidalnego
  • Zdjęcie 2: Specjalny "piasek" używany w spalarni z piecem fluidalnym

Spalarnia z piecem fluidalnym

Komora spalania ma postać unoszących się cząsteczek, podobnych do popiołu oraz małych kamyczków, w wysokiej temperaturze. Do takiego łoża wpuszcza się mieszaninę odpadów, która ulega spalaniu. Na dole komory spalania wstrzykuje się mieszaninę gazów lub powietrze. Ta wstrzyknieta ilośc warunkuje proces spalania. Taki typ spalarni został stworzony do spalania odpadów lub paliwa, które może się unosić. Warunkiem powodzeniea procesu jest homogenicznośc mieszaniny np. mogą to być osady z oczyszczalni ścieków, rozdrobniony węgiel, mączka mięsno kostna itp. Jeżeli odpady nie byłyby homogeniczne, w komorze spalania wystąpią miejsca gdzie odpady spadną na dno, część będzie się unosiła oraz część która odleci wraz z transportem pneumatycznym. Dla takich odpadów wymyślono piec fluidalny z "koszem", ale prawidłowo działa on tylko w kilku przypadkach.

Zasada działania pieca fluidalnego

Normalny proces spalania wymaga powietrza (tlenu). Jeżeli jest go za mało, spalanie nie będzie całkowite. Jeżeli jest go za dużo, schłodzi on komorę spalania.Dlatego istnieje zawsze wartość optymalna ilości powietrza do spalania dla poszczególnych pieców. W piecu fluidalnym odpady muszą się unosić, pozwala to na spalanie ze wszystkich stron. Jeżeli właściwa ilośc powietrza powoduje ucieczkę odpadów z pieca oznacza to, że te odpady nie nadają się do takiej technologii. Niektóre modyfikacje polegają na dodaniu do łoża mieszaniny gazu z powietrzem lub piasku dla wspomożenia unoszenia. Jest to jednak ograniczone np. regułami odzysku energii z odpadów. 

Zobrazowanie zależności pomiędzy odpadami oraz ograniczeniami procesu spalania w piecu fluidalnym

 

Złoże fluidalne Odpady ciężkie odpady średnie odpady lekkie
Nadmiar powietrza dodany do procesu Odpady się unoszą, ale powietrze chłodzi komorę spalania (trzeba dodać gaz) transport pneumatyczny Transport pneumatyczny
Optymalna ilość powietrza dodana do procesu spalania Odpady opadają, nie unoszą się ok, piec fluidalny wraz z odpadami unosi się, następuje całkowite spalenie. Można dodać dodatkowo gaz lub piasek Odpadynie do końca spalone oraz pył odlatują   do filtra
Niska ilość powietrza dodana do procesu spalania Odpady opadają grawitacyjnie niekompletne spalanie. Odlatywanie niekompletnie spalonych odpadów. 

Tablica: Podsumowanie dotyczące odpowiednich odpadów do spalania w piecu fluidalnym

Podsumowanie: Homogeniczny charakter oraz wartość kaloryczna mieszaniny odpadów jest konieczna do właściwego spalania w piecu fluidalnym.

Film: Komora spalania ze złożem fluidalnym