Kilka pytan do projektanta

Pytania oraz odpowiedzi

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...

Jakie są limity emisji gazów odlotowych ze spalarni odpadów?
Nasze instalacje odpowiadają limitom emisyjnym obowiązującymw EU. System do ciągłego monitoringu gazów odlotowych zainstalowany jest na kominie. Pomiary dokonywane są co pół godziny oraz automatycznie przeliczana jest średnia dzienna wartość pomiarów.
Czytaj więcej...

Jaka jest minimalna wartość kaloryczna odpadów, przy której nie wymagane jest dodawanie paliwa konwencjonalnego?
Aby spalać odpady bez konieczności dodawania paliwa konwencjonalnego wartość kaloryczna odpadów powinna wynosić +/- 12 - 14 MJ/kg, odpowiada to wartoći kalorycznej drewna.
Czytaj więcej...

Potrzebne dane (charakterystyka odpadów) do zaprojektowania spalarni.

  • Wartość kaloryczna mieszaniny odpadów
  • Ilość chloru zawartego w mieszaniny odpadów
  • Ilość halogenków zawartych w mieszaninie odpadów
  • Ilość metali ciężkich
  • Popiół pozostały po spaleniu

Czy można spalać dowolne mieszaniny odpadów?
Tak i nie. Odpady powinny być zbierane selektywnie oraz załadunek pieca powinien być stały tzn. Wartość kaloryczna oraz pozostałe parametry mieszaniny powinny mieć stałą charakterystykę. Urządzenia elektryczne raz baterie, odpady niepalne jak szkło oraz odpady organiczne np. z kuchni powinny zostać wyselekcjonowane z mieszaniny.
Czytaj więcej...

Jak dużo pozostaje popiołu po spaleniu, jaka jest charakterystyka tego popiołu oraz co się z nim robi?
Popiół stanowi 0,5% - 10% wsadu, w zależności od rodzaju odpadów. Popiół jest mieszany np. z cementem lub z innymi środkami wiążącymi oraz może zostać zdeponowany na wysypisku lub wykorzystany w budownictwie.

Jakie substancje wchodzą w skład gazów odlotowych powstałych po spaleniu odpadów?
Zależy to od rodzju odpadów. Generalnie wyróżniamy: dioksyny i furany, partykuły (popiół), PCB's, CO, SO2, NOx, HCl. System oczyszczania gazów odlotowych projektowany jest oraz wykonywany w zależności od parametrów charakteryzujących mieszaninę odpadów. Osoba nadzorująca pracę spalarni odpowiedzialna jest za utrzymanie odpowiednich parametrów mieszaniny odpadów przeznaczonych do spalenia.
Czytaj więcej...

Masz więcej pytań?
Podziel się nimi na naszym forum...