Odzysk materiałów

  • Zdjęcie 1: Złoto oraz srebro są typowymi matalami, które można odzyskać w procesi termicznym.

Odzysk metali

Odzysk materiałów jest źródłem przychodu dla spalarni. Głównie odzyskiwane odpady zazwyczaj znajdują się w popielniku, komorze spalania lub w gazach spalinowych. Temperatura parowania oraz topienia komponentów definiuje czy materiał spadnie do popielnika czy poleci wraz z gazami spalinowymi do filtra oraz lejów na pył.

Temperatura topninenia oraz temperatura odparowania

Metale (z wyjątkiem  Hg), charakteryzują się dosyć wysoką temperaturą topnienia. To gdzie powędrują do pojemnika na popiół czy wraz z gazami odlotowymi zależy od ich charakterystyki.
Glin (Al) spadnie do popielnika, ponieważ ma ono temperaturę topnienia ok.600 st.C, oraz temperaturę odparowania wynoszącą 2500 degr.C. Dlatego nie odparowywuje tylko topi się i spada do popielnika.Jest sztuką odzyskać z popiołów różne materiały. Proces te wspomagany jest mechanicznie, chemicznie lub innymi procesami oddzielania.

Najprostszą metodą odseparowania matali z popiołu jest droga chemiczna.

Fe (żelazo) jest magnetyczne, dlatego łatwo wychwycić go przez namagnesowany pas.