Piec statyczny

  • Zdjęcie 1: Spalarnia z piecem statycznym na odpady płynne
  • Zdjęcie 2: Spalarnia z piecem statycznym pionowym na odpady płynne

Unieszkodliwianie odpadów płynnych i gazowych

Instalacja do unieszkodliwiania odpadów płynnych i gazowych jest to jednokomorowa spalarnia, w której pod wpływem temperatury niszczy się niebezpieczne gazy lub płyny.

Odpady nie mogą mieć postaci stałej, ze wzgledu na trudności związane z dopalaniem oraz ewakuacją popiołów, a także niestabilnym uwalnianiem gazów spalinowych. Piki gazów pojawiające się przy każdym załadowaniu odpadami sprawiają trudności w utrzymaniu limitów emisyjnych.