odpadów

Ewolucja odpadów medycznych

Odpady medyczne

Odpady medyczne zmieniają się, ich skład zależy od kraju. W Europie (także w Polsce) produkty medyczne pakowane są w materiały nie zawierające prawie wcale chloru. 10 lat temu obecność chloru wynosiła 3%Cl (dzisiaj ok. 0,5%Cl). W większości krajów azjatyckich, zawartość chloru wynosi około 2% w stosunku do całej masy odpadów. Głównie to zawartość chloru warunkuje ilość etapów oczyszczania spalin. Pojedyncze rozwiązanie pozwala na oczyszczenie gazów spalinowych pochodzących z europejskich pasiek, a obecnie i polskich odpadów medycznych, przy czynnym udziale operatora, o czym później.