Kluczowe parametry pracy, a wybór spalarni

Wybierając odpowiednią technologię utylizacji odpadów należy zawsze zwrócić uwagę na typ odpadów, cenę surowców i koszt zagospodarowania pozostałości. Spalarnie odpadów projektuje się bazując na poniższej charakterystyce odpadów:

 1. Wartość kaloryczna odpadów (MJ/kg), strumień masy (kg/h) oraz rozmiar
 2. %Cl zawartość chloru w odpadach (m%Cl)
 3. %S zawartość siarki w odpadach (m%S)
 4. %N zawartość azotu w odpadach

Surowce takie jak wodorowęglan sodu, wapno, soda kaustyczna oraz węgiel aktywny sa najbardziej znane. Także woda, gaz, ropa oraz elektryczność są produktami zużywanymi w spalarni.

Pozostałości po spalaniu sa ściśle związane ze sposobem oraz strategią utylizacji odpadów. Pozostałości to głównie:

 1. Popiół ze spalania
 2. Pył z kotła lub quench'a
 3. Pył z filtra workowego (zanieczyszczony chemikaliami)
 4. Solanka ze scrubbera 

Pozostałości znacząco wpływaja na cenę.

Biorąc pod uwagę warunki głównie ekonomiczne dobra spalarnia powinna spełniać poniższe punkty :

 1. Gwarantować bezpieczeństwo, chronić zdrowie pracowników oraz okolicznych mieszkańców
 2. Minimalizować ilość przestojów
 3. Zużycie chemikalii oraz produkcja pozostałości po spalaniu w jak najmniej uciążliwej formie dla środowiska
 4. Jak najżadsza ilość przekroczeń dopuszczalnych wartości emisyjnych
 5. Produktywność zmianowa jest stała
 6. Transparentność w stosunku do urzędników organów ochrony środowiska